Giáo trình Thiết kế thí nghiệm

 

Mục lục Muc-luc
Chương 1: Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả Chuong-1
Chương 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết Chuong-2
Chương 3: Một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm Chuong-3
Chương 4: Bố trí thí nghiệm một nhân tố Chuong-4
Chương 5: Thiết kế thí nghiệm hai nhân tố Chuong-5
Chương 6: Tương quan và hồi quy Chuong-6
Chương 7: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên Chuong-7
Phụ lục Phu-luc

 

 

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 17/07/2016

    […] Giáo trình thiết kế thí nghiệm […]

Trả lời