Slide lập trình PHP và MySQL

Đây là những kiến thức tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất về ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Những kiến thức cơ bản này sẽ giúp các bạn học nhanh PHP và MySQL và có thể bắt tay nhanh vào làm những ví dụ, những bài tập sẽ giới thiệu ở các bài sau.

PHPvaMySQL

You may also like...

1 Response

  1. 22/06/2016

    […] có thể xem trang 77  của slide bài giảng này để hiểu rõ hơn các hàm $_GET và […]

Trả lời