Xử lý thống kê với phần mềm SPSS

Giới thiệu

Trong lĩnh vực thống kê và xử lý dữ liệu nói chung và  trong lĩnh vực xử lý dữ liệu trong Sinh học và Nông nghiệp nói riêng đã có nhiều thay đổi, có rất nhiều phương pháp và công cụ phân tích mới được đề xuất.
SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình máy tính phục vụ công tác thống kê, hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu sơ cấp – là các thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu, thường được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng.
Timoday.edu.vn giới thiệu bài giảng Bộ chương trình thống kê SPSS của NGƯT.Nguyễn Đình Hiền. nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức Tin học cơ bản để giải quyết các bài toán thường gặp trong Nông Nghiệp (Trong nghiên cứu khoa học và trong điều tra thực địa).


Nội dung


Download dữ liệu

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese