Sử dụng List (danh sách) trong Scratch – Phần 5

Trong bài giới thiệu về List (danh sách), thầy đã có nhắc tới ví dụ minh họa sử dụng List, đó chính là Tính tổng dãy số từ 1 đến 100. Khi ta sử dụng List để lưu trữ các số từ 1 đến 100 thì cách giải quyết bài toán này đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc ta tính đơn lẻ các biến như thông thường. Và các em cũng không quên ôn lại các bài cũ nhé (Phần 1, Phần 2, Phần 3Phần 4). Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay thôi.

Dạng bài

Tính tổng các phần tử trong List.

Đề bài

Em hãy nhập vào một dãy số trong Scratch. Hiển thị giá trị tổng của các phần tử trong dãy số.

Phân tích bài toán

Đầu vào (Input)

  • Đề bài yêu cầu nhập dữ liệu cho biến danh sách và cho biết tổng của các phần tử trong dãy là bao nhiêu.
  • Ví dụ giả sử dãy số là: 6, 10, 1, 7, 4.

Đầu ra (Output)

  • Hiển thị một giá trị là tổng của các phần tử trong dãy số đã cho.

Các bước thực hiện

Giả sử ta đã có một biến danh sách, các phần tử trong danh sách là các số, biến danh sách này có số lượng phần tử là N. Đầu tiên ta khai báo và khởi tạo biến s = 0 để lưu trữ giá trị tổng của các phần tử. Duyệt lần lượt các phần tử có trong dãy, đồng thời ta thực hiện cộng biến s với phần tử đang xét. Cộng lần lượt như vậy cho đến khi nào hết phần tử trong danh sách thì dừng. Cuối cùng ta thu được tổng các phần tử.

  • Bước 1: Khai báo và khởi tạo biến s = 0.
  • Bước 2: Duyệt lần lượt các phần tử trong danh sách và thực hiện các lệnh sau:
    • Tính tổng s + a[i] và gán giá trị tổng này cho s. Trong đó a[i] là giá trị phần tử tại vị trí thứ i.

Chương trình tham khảo

Tính tổng các phần tử trong dãy bằng phương pháp cộng dồn

Tính tổng các phần tử trong dãy bằng phương pháp cộng dồn

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese