Sử dụng List (danh sách) trong Scratch – Phần 4

Thao tác duyệt lần lượt các phần tử trong biến danh sách mà trong bài trước chúng ta được học là rất quan trọng. Nếu chưa ôn lại bài cũ thì các em hãy xem lại tại đây nha (Phần 1, Phần 2Phần 3). Bây giờ thầy và các em đi tìm hiểu tiếp những dạng bài cơ bản với List trong Scratch nào!

Dạng bài

Đếm số lượng phần tử có tính chất đặc biệt trong List.

Đề bài

Em hãy nhập vào một dãy số trong Scratch. Trong dãy số em vừa nhập có bao nhiêu số chẵn.

Phân tích bài toán

Đầu vào (Input)

  • Đề bài yêu cầu nhập dữ liệu cho biến danh sách và cho biết trong biến danh sách vừa nhập có bao nhiều số chẵn.
  • Ví dụ giả sử dãy số là: 6, 10, 1, 7, 4.

Đầu ra (Output)

  • Hiển thị một giá trị là số lượng phần tử chắn trong biến danh sách.

Các bước thực hiện bài toán

Đầu tiên, ta sẽ khởi tạo biến dem để lưu trữ số lượng các phần tử chẵn trong danh sách. Biến dem này có giá trị khởi tạo là bằng 0. Duyệt lần lượt các phần tử có trong danh sách, khi duyệt mỗi phần tử thì ta tiến hành kiểm tra kiểm tra phần tử đang duyệt có chẵn hay không, tức là dùng phép chia dư để xem phần tử đó có chia hết cho 2 hay không. Nếu phần tử đó là số chẵn thì ta tăng biến dem lên 1 đơn vị. Còn nếu không phải là số chẵn thì ta chuyển sang xét đến phần tử tiếp theo.

  • Bước 1: Khai báo và khởi tạo biến dem = 0.
  • Bước 2: Duyệt lần lượt các phần tử trong danh sách:
    • Nếu phần tử đang xét chia hết cho 2 thì tăng biến dem lên 1 đơn vị.

Chương trình tham khảo

Đếm số phần tử chẵn

Đếm số phần tử chẵn

You may also like...

1 Response

  1. 22/12/2021

    […] Và các em cũng không quên ôn lại các bài cũ nhé (Phần 1, Phần 2, Phần 3 và Phần 4). Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay […]

Trả lời