Sử dụng List (danh sách) trong Scratch – Phần 3

Trong bài này và những bài sau, thầy và các em sẽ điểm qua một số dạng bài toán ứng dụng sử dụng List trong Scratch. Những bài toán này rất cơ bản tạo bản lề vững chắc để phét triển và nâng cao hơn sau này. Các em hãy ôn lại thật kỹ những kiến thức mà thầy đã hướng dẫn trong Phần 1Phần 2 ở đây nhé.

Dạng bài

Duyệt từng phần tử trong List.

Đề bài

Em hãy sử dụng các lệnh thích hợp trong Scratch để nhập vào một dãy số bất kỳ. Lập trình cho chú mèo nói ra từng phần tử của dãy số mà em vừa nhập.

Phân tích bài toán

Đầu vào (Input)

 • Đề bài yêu cầu nhập vào một dãy số bất kỳ.
 • Ví dụ: 6, 10, 1, 7, 4.

Đầu ra (Output)

 • Hiển từng lần lượt từng phần tử của dãy số vừa nhập.
 • Sau khi hiển thị một phần tử trong dãy số thì đợi 2 giây để hiển thị phần tử tiếp theo.

Các bước thực hiện bài toán

Giả sử ta có một biến danh sách gồm N phần tử. Sử dụng vòng lặp với số lần lặp là N để duyệt qua từng phần tử của biến danh sách đã cho. Trong mỗi lần duyệt, ta hiển thị giá trị của phần tử đang duyệt.

 • Bước 1: Khai báo và khởi tạo biến i = 1.
 • Bước 2: Lặp lại các lệnh sau N lần:
  • Hiển thị theo mẫu: Giá trị của phần tử thứ i là: a. Trong đó a là giá trị của phần tử tại vị trí thứ i.
  • Tăng biến i lên 1 đơn vị

Chương trình tham khảo

Duyệt và hiển thị danh sách

Duyệt và hiển thị danh sách

Có thể bạn sẽ thích…

2 phản hồi

 1. 22/12/2021

  […] thông thường. Và các em cũng không quên ôn lại các bài cũ nhé (Phần 1, Phần 2, Phần 3 và Phần 4). Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay […]

 2. 27/12/2021

  […] kỹ những kiến thức và những bài tập các em đã học nhé (Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5 và Phần […]

Trả lời

EnglishVietnamese