Tính tổng dãy số cách đều trong Scratch

Đề bài:

Cho dãy số 0, 5, 10, 15, 20, … Cho người dùng nhập vào số phần tử muốn hiển thị của dãy. Sau đó thực hiện:

 1. Hiển thị dãy số theo quy luật trên và gồm số phần tử như người dùng yêu cầu.
 2. Tính tổng của các số trong dãy đó.

Ví dụ:

 • Người dùng nhập vào là 3 thì dãy cần hiển thị sẽ là 0, 5, 10. Và tổng của chúng là 15.
 • Người dùng nhập vào là 10 thì dãy cần hiển thị sẽ là 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Và tổng của chúng là 225.

(Trích dẫn từ đề thi Hội tin học trẻ Thanh Hóa, năm 2021. Đề thi bảng A1 – Khối tiểu học)

Gợi ý hướng làm bài:

Ta trải qua 2 bước:

 • Bước 1: Xác định đúng và chính xác dãy số.
  • Dãy số bắt đầu từ 0.
  • Mỗi số trong dãy cách nhau 5 đơn vị. Tức là số đứng sau hơn số đứng trước 5 đơn vị. Như vậy, ta lấy số đứng trước công thêm 5 đơn vị sẽ có được số sau.
  • Giả sử người dùng nhập vào số lượng phần tử là N. Vậy ta sử dụng vòng lặp N lần để tạo ra một danh sách gồm N phần tử.
 • Bước 2: Áp dụng thuật toán cộng dồn để tính tổng dãy số tìm được trong bước 1.
  • Đầu tiên, ta khởi tạo biến S có giá trị bằng 0 để lưu trữ giá trị tổng của từng phần tử trong danh sách dãy số.
  • Dùng vòng lặp với số lần lặp là N lần để duyệt qua lần lượt tất cả các phần tử trong danh sách. Trong mỗi lần duyệt thì ta sẽ tính tổng giá trị S với phần tử đang duyệt. Cứ như vậy cho đến khi nào duyệt hết các phần tử có trong dãy thì ta thu được tổng của các phần tử trong danh sách.

Code mẫu tham khảo:

Code mẫu tham khảo

Code mẫu tham khảo

Kết quả chương trình:

Kết quả chương trình

Kết quả chương trình

Bài tập:

Cho dãy số 4, 8, 12, 16, …, N. Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch 3 để tính tổng của 100 số hạng đầu tiên.
Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên tinhtoan.sb3
(Tham khảo từ đề thi Hội tin học trẻ huyện Phú Tân, ngày thi: 18/01/2020)
Chúc các em thành công!

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese