Cài đặt, thiết lập môi trường SharePoint

Trong phần này sẽ giới thiệu môi trường Sharepoint trên Office 365, phiên bản dựa trên đám mây. Có thể dễ dàng tạo một tài khoản dùng thử miễn phí bằng cách truy cập theo link: Office 365 E3
Sau khi tạo xong thì cùng tìm hiểu về môi trường hoạt động nhé.

Central Administration

Đây là nơi mà bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ quản trị từ vị trí trung tâm.

Mở url:  https://www.office.com

Bước 1: Chọn biểu tượng Admin -> Admin centers

Bước 2: Ở Admin Centers -> Chọn Sharepoint

Bước 3:

Bạn có thể thấy một loạt tính năng quản trị của Site Collection và quản lý các hoạt động:

 • Quản lý ứng dụng (Application Management)
 • Giám sát (Monitoring)
 • Bảo mật (Security)
 • Cài đặt ứng dụng chung (General Application Settings)
 • Cài đặt hệ thống (System settings)
 • Sao lưu và khôi phục (Backup and Restore)
 • Nâng cấp và chuyển đổi (Update and Migration)
 • Cấu hình (Configuration wizad)
 • Các ứng dụng (Apps)

Quản lý ứng dụng (Application Management)

Có thể thực hiện các tác vụ như tạo mới web applications và site collections. Bạn có thể quản lý các dịch vụ được cài đặt trên Sharepoint của bạn như word, excel hoặc BCS và quản lý dữ liệu nội dung của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện các tác vụ như sửa đổi các thuộc tính của nội dung dữ liệu, kích hoạt các tính năng và tạo các site collection mới,…

Giám sát (Monitoring)

Là nơi khi bạn cần quản lý báo cáo, giám sát và trạng thái của site Sharepoint của bạn. Được chia thành 3 khu vực:

 • Health Status:  có thể thấy được trạng thái của các dịch vụ khác nhau trên máy chủ Sharepoint.
 • Timer Jobs: Có thể xác định các công việc cụ thể và quyết định khi nào cho nó thực hiện.
 • Reporting: Một bộ công cụ cho phép tạo và quản lý báo cáo, ghi nhật ký chuẩn đoán và xem báo cáo về các hoạt động khác nhau của máy chủ.

Bảo mật (Security)

Cài đặt bảo mật là tất cả về bảo mật trong giao diện người dùng trình duyệt chính, nơi người dùng và quản trị viên có thể đánh giá các quyền cụ thể liên quan đến người dùng cho trang của họ.

 • Quản lý tài khoản quản trị viên
 • Cấu hình và quản lý tài khoản dịch vụ
 • Quản lý cài đặt và chính sách thay đổi mật khẩu
 • Specifications of authentication providers, trusted identity providers.
 • Cài đặt chống vi-rút
 • Các loại tệp bị chặn
 • Bảo mật tự phục vụ
 • Dịch vụ mã thông báo an toàn

Cài đặt ứng dụng chung (General Application Settings)

Trong cài đặt ứng dụng chung, có thể cấu hình một số tùy chọn chung cảu site collections và sites, cũng như gửi mail tới người dùng. Bạn cũng có thể quản lý một số tùy chọn triển khai và phê duyệt, chằng hạn như vị trí triển khai nội dung và người phê duyệt nội dung đó.

Cài đặt hệ thống (System settings)

Cấu hình cài đặt tập trung vào máy chủ

Sao lưu và khôi phục (Backup and Restore)

Đôi lúc bạn cần sao lưu và khôi phục trang Shrepoint của bạn. Tính năng sao lưu và khôi phục cho phép bạn tạo và lên lịch sao lưu thường xuyên cho site Sharepoint của mình.

Nâng cấp và chuyển đổi (Update and Migration)

Thỉnh thoảng bạn cần nâng cấp từ version này sang version khác ví dụ như từ Sharepoint chuẩn sang Sharepoint doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi phải có giấy phép và một số cơ sở để nâng cấp máy chủ.

Cấu hình (Configuration wizad)

Nó chỉ đơn giản là một trình hướng dẫn từng bước cấu hình SharePoint Server cho bạn.

Bạn sẽ thấy trình hướng dẫn này khi bạn cài đặt SharePoint lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chạy lại sau khi cài đặt để thay đổi một số cấu hình trên máy chủ SharePoint của bạn.

Các ứng dụng (Apps)

Đây là mục mới trong Central Adminstrator cho phép quản lý các khía cạnh khác nhau của các ứng dụng được cài đặt trên phiên bản Sharepoint.

Site Collection

Site là điều cốt lõi đối với Sharepoint và đại diện cho điểm khởi đầu cho các nhà phát triển và nếu không có site collection, bạn không thể bắt đầu phát triển Sharepoint. Một site collection của Sharepoint online là một trang web cấp cao nhất chứa các trang con. Có một số mẫu trang web có sắn mà bạn có thể sử dụng.

Khi học một ứng dụng như Sharepoint, bạn có thể tạo một khu vực để thực hiện các bài tập mà không ảnh hưởng đến môi trường và người dùng hiện có. Thực hiện tạo 1 site collection theo các bước sau:

Bước 1: Đi đến link  https://portal.office.com/  rồi đăng nhập bằng tài khoản của bạn -> Chọn Admin

Bước 2: Chọn Resources -> Sites và chọn Add a site.

Bước 3: Điền thông tin như sau

 

Đây là Site Collection vừa mới tạo

 

Click vào link để xem thông tin detail

Click vào link để di chuyển đến site vừa tạo.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese