Cài đặt, thiết lập môi trường SharePoint

Trong phần này sẽ giới thiệu môi trường Sharepoint trên Office 365, phiên bản dựa trên đám mây. Có thể dễ dàng tạo một tài khoản dùng thử miễn phí bằng cách truy cập theo link: Office 365...