Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1 học viên

Mục tiêu khóa học:

 • Có nền tảng vững chắc về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để bạn có thể học thêm các khóa nâng cao hơn.
 • Củng cố hơn các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C/C++ trong việc cài đặt các CTDL và GT.
 • Là cơ sở cho lý thuyết và thực tiễn cho các môn học sau: Lập trình hướng đối tượng với C++, Lập trình Java, Lập trình C#, Lập trình Python, …
 • Từng bước xây dựng tư duy lập trình, phân tích và xử lý dữ liệu.
 • Trau dồi kỹ năng, giải quyết vấn đề.
 • Nâng cao cách phân tích, xây dựng thuật toán, đưa ra hướng giải quyết vấn đề cho bài toán.
 • Hiểu cách thức hoạt động, tổ chức dữ liệu của các giải thuật.
 • Triết lý lập trình: Kỹ thuật làm nhiều thành kỹ năng, kỹ năng thành thạo thành kỹ xảo, kỹ xảo điêu luyện thành nghệ thuật. Mục tiêu hướng tới nghệ thuật lập trình.

Nội dung khóa học:

 • Phần 1: Giới thiệu khóa học
 • Phần 2: Mở đầu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Phần 3: Mảng và danh sách
 • Phần 4: Danh sách liên kết
 • Phần 5: Cây
 • Phần 6: Đồ thị
 • Phần 7: Giải thuật sắp xếp
 • Phần 8: Giải thuật tìm kiếm
 • Phần 9: Tổng kết khóa học

Yêu cầu của khóa học:

 • Học xong các học phần về môn Kỹ thuật lập trình hay Lập trình nâng cao.
 • Học xong khóa học Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao (website: timoday.edu.vn)
 • Học sinh, sinh viên, học viên muốn tự tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Bạn cần một lộ trình học công nghệ thông tin online tại nhà đầy đủ, chi tiết
 • Chuẩn bị các dụng cụ học tập lý thuyết và thực hành như laptop, desktop, vở ghi chép, môi trường học yên tĩnh, phục vụ internet.

Thông tin trainer:

 • Họ tên: Hoàng Văn Tuân
 • Liên hệ: hvtuan.timoday@gmail.com

Hướng dẫn đăng ký khoá học:

Tài liệu:


Tài liệu tham khảo:

 1. Slide bài giảng học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của thầy Ngô Công Thắng, khoa CNTT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 2. Sách, giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của thầy Đỗ Xuân Lôi, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 3. Sách, bài giảng chuyên đề Giải thuật và lập trình của thầy Lê Minh Hoàng, Đại học Sư phạm Hà Nội.
 4. Book, Data Structures and Algorithms in C++ (Second Edition), Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese