Công nghệ phần mềm

0 học viên

Gới thiệu

Môn Công nghệ phần mềm hay một tên khác Kỹ nghệ phần mềm (Software Enginerring – SE) là một trong những môn học chuyên ngành rất quan trọng của ngành công nghệ thông tin.

Đây là một môn học tổng hợp toàn bộ những kỹ thuật, nguyên lý trong việc xây dựng phần mềm theo tác phong công nghiệp. Các phương pháp, công cụ, thủ tục của SE đã được chấp nhận và ứng dụng thành công trong rất nhiều lĩnh vực ứng dụng công nghiệp. Các nhà quản lý và chuyên gia công nghệ thông tin đều nhận ra nhu cầu về cách tiếp cận có nguyên tắc hơn tới việc phát triển phần mềm. Công nghệ phần mềm quan tâm đến việc làm thế nào để tạo ra sản phẩm phần mềm đạt hiệu quả tốt nhất, hạn chế rủi ro, tối ưu các nguồn lực.

Mục tiêu khóa học

  • Cung cấp những nguyên lý chung về Công nghệ Phần mềm (CNPM)
  • Cung cấp kiến thức căn bản về:
   • Phân tích và thiết kế phần mềm
   • Xây dựng và đánh giá phần mềm
   • Quản trị dự án phần mềm theo đúng quy trình

 

 • Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ UML để đặc tả phân tích thiết kế hệ thống

 

Hướng dẫn đăng ký khoá học


Tài liệu tham khảo

 1. Ian Sommerville, Software Engineering. 10th Ed., Addison-Wesley, 2014

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese