Thành thạo Microsoft Word

103 học viên

Giới thiệu

Khoá học hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo Microsoft Word và ôn tập để luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế (MOS)

Những nội dung chính

 1. Tổng quan về Microsoft Word 2013

 • Làm quen với Microsoft Word 2013: Tìm hiểu về giao diện phần mềm, các chế độ xem tài liệu, soạn thảo văn bản, lưu tài liệu, chia sẻ tài liệu, sử dụng trợ giúp, tùy biến phần mềm (Option).
 • Biên tập tài liệu: Di chuyển và chọn văn bản, hiệu chỉnh văn bản, sử dụng Undo/redo, tìm kiếm và thay thế văn bản
 • Định dạng văn bản trong Word:
  + Định dạng ký tự: Chữ đậm, nghiêng, gạch chân, Font chữ, size chữ, màu chữ, hiệu ứng chữ…
  + Định dạng văn bản trong word: Căn trái, giữa, phải, căn đều sang 2 bên, dãn dòng, dãn đoạn, thụt đầu dòng…
 1. Xử lý chuẩn văn bản và chèn các đối tượng đồ hoạ vào văn bản

 • Sử dụng Tab, Sử dụng Styles, Định dạng chỉ mục và liệt kê, Đường viền đánh bóng văn bản
 • Chèn ký tự đặc biệt và đối tượng đồ họa (Ảnh, Clip art, Smart art, Chart, Shape, Textbox, Drop cab, WordArt…)
  – Định dạng, chỉnh sửa tùy biến trên từng đối tượng đồ họa
 1. Tạo bảng và định dạng với bảng

 • Chèn bảng, điều chỉnh bảng, định dạng bảng, Định dạng dữ liệu trong bảng, chuyển đổi giữa bảng thành văn bản và ngược lại
 • Sắp xếp dữ liệu trong bảng và cách sử dụng một số hàm để tính toán cơ bản trên bảng.
 1. Định dạng tài liệu và các chức năng kiểm duyệt tài liệu

 •  Định dạng các trang tài liệu
  + Tạo viền trang, tô màu nền, thêm hình ờ
  + Tiêu đề đầu trang, chân trang, đánh số trang, xem thông tin văn bản.
  + Chia văn bản thành nhiều cột
  + Định dạng khổ giấy, căn lề trang giấy, hướng khổ giấy
 • Kiểm duyệt tài liệu:
  + Kiểm tra chính tả và ngữ pháp
  + Sử dụng từ điển đồng nghĩa
  + Sử dụng comment
  + Tùy biến với Autocorect
 • Điều chỉnh bố cục trang in, xem trước tài liệu trước khi in
 1. Tạo Header/Footer, Đánh số trang và Tạo mục lục tự động

 • Tạo trang bìa; Sử dụng Theme; Tạo tài liệu với tài liệu mẫu (Template)
 • Tham chiếu và chú thích cho văn bản:
  + Đánh dấu trang (bookmark)
  + Sử dụng chú thích chân trang (footnote, endnote)
  + Thêm tiêu đề cho ảnh, bảng biểu
  + Tạo mục lục, danh mục hình, danh mục bảng, bảng chú dẫn
  + Thêm trích dẫn và mục tham khảo
  + Sử dụng hyperlinks
 1. Bảo mật tài liệu Word, Trộn thư

 • Bảo mật trong Word:
  + Cập nhật thuộc tính của tài liệu
  + Loại bỏ các thông tin cá nhân
  + Hạn chế thao tác biên tập tài liệu
  + Đặt mật khẩu cho tài liệu
 • Trộn thư
  + Biết cách sử dụng các tính năng trộn thư
  + Trộn phong bì và nhãn
  + Tạo nguồn dữ liệu để trộn
 1. Bài tập ôn tập

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese