Lập trình Java căn bản

46 học viên

Mục tiêu

Cung cấp cho người học mới bắt đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình Java, một ngôn ngữ rất mạnh và phổ biến hiện nay. Sau khoá học này bạn có thể có những kiến thức nền tảng để phát triển các ứng dụng chạy trên web hoặc chạy trên các thiết bị di động như Android.

Nội dung chính

  • Giới thiệu Java và cấu trúc chương trình Java
  • Các toán tử và các kiểu dữ liệu cơ bản
  • Các cấu trúc điều khiển
  • Phương thức trong Java
  • Mảng
  • Lập trình hướng đối tượng trong Java
  • Chuỗi
  • Kế thừa và đa hình trong lập trình hướng đối tượng
  • Thiết kế giao diện người dùng
  • Applet, hình ảnh và âm thanh

Thông tin bài giảng

Bài giảng được xây dựng bởi TS. Phạm Quang Dũng
Bộ môn Khoa học máy tính
Khoa Công nghệ Thông tin – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Miễn phí
EnglishVietnamese