Xác suất thống kê

3 học viên

Giới thiệu khóa học:

  • Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép thử ngẫu nhiên, sự kiện, xác suất của sự kiện, các phương pháp tính xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của nó, các đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số phần phối xác suất thường gặp trong thực tế.
  • Giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và các giải quyết các bài toán này, như bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thuyết, bài toán tương quan hồi quy …
  • Máy tính bỏ túi được sử dụng trong học phần: Casio FX – 580VN X

Phạm vi nội dung trong khóa học:

Xác suất thống kê là lĩnh vực toán học rộng và khó. Tuy nhiên trong khóa học này, tôi trình bày cho các bạn những kiến thức căn bản nhất của môn Xác suất thông kê mà các bạn sinh viên trên giảng đường đại học đang học tập và nghiên cứu. Bản thân tôi đang nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học dữ liệu (data science), tìm hiểu lại môn Xác suất thống kê này và cũng chia sẻ cho các bạn về những gì mà tôi học được trên giảng đường đại học. Các bạn ủng hộ tôi nha!

Thư mục tài liệu:

Tài liệu tham khảo:

[1] Giáo trình Xác suất thống kê, tác giả thầy Lê Đức Vĩnh, NXB Nông nghiệp
[2] Giáo trình Xác suất thống kê, tác giả thầy Tống Đình Quỳ, NXB Bách khoa – Hà Nội
[3] Tài liệu bài giảng Xác suất thống kê, tác giả cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Đại học Bách khoa, Hà Nội
[4] Sách Phân tích dữ liệu với R, tác giả Nguễn Văn Tuấn, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
[5] Tài liệu môn học môn Xác suất thống kê của các trường như đại học Kiến trúc, đại học Kinh tế quốc dân.

Hướng dẫn đăng ký khoá học:

  • Chương 1: Phép thử và sự kiện
  • Chương 2: Xác suất
    Không có mục nào trong phần

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese