GIS và ứng dụng

163 học viên

Giới thiệu

Khoá học cung cấp kiến thức căn bản giúp bạn hiểu về Công nghệ GIS (Geographic Information System). Ngày nay, GIS đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm kỹ thuật dân dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý về môi trường, khoa học trái đất, kỹ thuật giao thông, điều hướng, v.v. Google Earth và Google Map là các sản phẩm GIS thân thiện với người dùng được thiết kế rất phổ biến được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau. Hiểu được công nghệ GIS có thể giúp người sử dụng có thể ứng dụng công nghệ tiên phong trong thế kỷ 21 này vào các bài toán thực tế.

Nội dung

Chương 1: Giới thiệu chung về GIS

 • GIS là gì?
 • Các thành phần tạo nên GIS
 • Các chức năng của GIS
 • Các bài toán ứng dụng cho GIS

Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian

 • Tìm hiểu cách mô hình hoá trái đất, thể địa cầu, Ellipsoid
 • Phép chiếu bản đồ, tỉ lệ bản đồ, mốc toạ độ, sự khác nhau của các phép chiếu bản đồ
 • Các vấn đề về độ biến dạng phép chiếu

Chương 3: Mô hình dữ liệu GIS

 • Mô hình dữ liệu Vector, sự khác nhau của các kiểu dữ liệu trong mô hình Vector
 • Mô hình dữ liệu Raster và các kiểu dữ liệu của chúng
 • Mô hình dữ liệu TIN
 • Các ưu điểm và nhược điểm của mô hình dữ liệu Vector, Raster và TIN
 • Dữ liệu thuộc tính (attributes) và các kiểu dữ liệu của chúng
 • Các kỹ thuật nén dữ liệu Raster

Chương 4: Mô hình số hoá độ cao (DEM)

 • Mô hình Grid và mô hình TIN
 • Các cách thu thập dữ liệu
 • Các bài toán phân tích với DEM

Chương 5: Các bài toán phân tích trong GIS

 • Phân tích chồng xếp
 • Tạo vùng đệm
 • Nội suy
 • Phân tích không gian
 • Tính toán chu vi, diện tích, thể tích

Chương 6: Công nghệ WebGis

 • WebGIS là gì? Phân biệt với các công nghệ web khác
 • Các ứng dụng WebGIS điển hình
 • Các công nghệ phát triển WebGIS
 • Phân loại WebGIS

Chương 7: Phát triển ứng dụng WebGIS với Google Maps API

 • Bài 1: Giới thiệu về Google Maps
 • Bài 2: Google Maps căn bản
 • Bài 3: Chồng xếp bản đồ trong Google Maps
 • Bài 4: Các sự kiện trong Google Maps
 • Bài 5: Các control Google maps
 • Bài 6: Các kiểu bản đồ trong Google Maps
 • Thư viện Google Maps API

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese