Lập trình .NET

Lập trình .NET

Cài đặt môi trường phát triển IDE Visual Studio

Nội dung

Hướng dẫn chi tiết cách cài IDE Visual Studio cho phát triển ứng dụng Desktop, Web, Mobile sử dụng công nghệ .Net của Microsoft. Tuỳ thuộc vào cấu hình máy tính và phiên bản người sử dụng muốn cài đặt, chúng tôi hướng dẫn cách cài 2 bộ cài Visual Studio 2015 và Visual Studio 2019

  1. Hướng dẫn cài đặt IDE Visual Studio 2019
  2. Hướng dẫn cài đặt IDE Visual Studio 2015

1. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2019


2. Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap