Lập trình .NET

232 học viên

Giới thiệu

C# là một ngôn ngữ đơn giản, hiện đại và hướng đối tượng rất mạnh, được Microsoft phát triển và tích hợp cùng trình soạn thảo Microsoft Visual Studio (IDE) thông minh. C# là một trong các ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới hiện nay và được rất nhiều các công ty phát triển phần mềm lựa chọn cho phát triển sản phẩm của mình.

Nếu bạn sợ lập trình, hãy thử học khoá này, bạn sẽ cảm thấy ngôn ngữ lập trình cũng nhiều điều thú vị. Chương trình được thiết kế từ cơ bản cho những người mới học lập trình để người học nắm được cấu trúc câu lệnh lập trình với C#, sau đó sẽ đi vào các phần nâng cao như lập trình hướng đối tượng, triển khai lập trình hướng đối tượng với CSharp. Sau đó sẽ có một phần giới thiệu về lập trình WinForms để các bạn có thể tự tạo ra các phần mềm tiện ích chạy trên hệ điều hành Windows. Phần cuối cùng sẽ hướng dẫn các bạn lập trình với Cơ sở dữ liệu, một phần không thể thiếu với các ứng dụng quản lý dữ liệu. Để đánh giá kết quả của khoá học, các bạn học sẽ làm đồ án môn học để tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học khoá học này với sự hỗ trợ của người hướng dẫn, các đề tài gợi ý như các chương trình quản lý bán hàng, quản lý siêu thị …
Chương trình được thiết kế trực quan và dễ hiểu để cho những bạn mới bắt đầu học lập trình cũng dễ dàng tiếp thu. Các bạn có thể chạy code trực tiếp online, thay đổi các thông số để xem kết quả.

Mục tiêu

Sau khoá học này bạn sẽ đạt được:

 • Có kiến thức nền tảng về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có kiến thức cơ bản về thuật toán
 • Có tư duy về lập trình
 • Biết về thuật giải và sơ đồ thuật toán
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng và triển khai lập trình hướng đối tượng với C#
 • Sử dụng Form và các Control để thiết kế được giao diện phần mềm chạy trên Windows
 • Lập trình điều khiển các sự kiện
 • Lập trình với cơ sở dữ liệu
 • Biết cách cài đặt các thuật giải bằng ngôn ngữ C#
 • Có khả năng mở rộng sang các ngôn ngữ khác

Chạy chương trình

Trao đổi

Trong quá trình học online, người học gặp vấn đề thắc mắc có thể trao đổi qua các cách sau:

 • Để lại bình luận cuối mỗi bài
 • Đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp
 • Trao đổi trực tiếp qua skype với người dạy
 • View code trực tiếp qua phần mềm TeamViewer

Thiết kế chương trình

ThS. Phan Trọng Tiến
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, VNUA
Email: ptgtien@vnua.edu.vn
Skype: tienpt
Facebook: phantien84

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese