Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT3: Tìm số nguyên tố1. Yêu cầu

Viết chương trình kiểm tra một số nguyên nhập vào có phải là một số nguyên tố hay không?
Giải thích:
Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó

2. Thuật toán


Bước 1: Start
Bước 2: Read n 
Bước 3: k=1
Bước 4: for(i=2;i<=n/2;i++) 
Bước 5: begin
Bước 6: if(n%i==0) goto Bước 7 else goto Bước 4 
Bước 7: k=0
Bước 8: goto Bước 10 
Bước 9: end for
Bước 10: if (k==1) goto Bước 11 else goto Bước 12
Bước 11: Write "Số này là số nguyên tố" goto Bước 13 
Bước 12: Write "Số này không phải là số nguyên tố" 
Bước 13: Stop

Giải thích thuật toán

3. Lưu đồ thuật giải

Giải thích thuật toán

Thuật toán tìm số nguyên tố

4. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap