Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT5: In ra các số theo hình kim tự tháp

1. Yêu cầu

Nhập vào số hàng, in ra kim tự tháp của các số đó.
Giải thích:
Trong chương trình này, chúng ta sẽ sinh ra các số và hiển thị các số theo hình kim tự tháp.
Ví dụ như số hàng kim tự tháp là 3 thì hình kim tự tháp sẽ là:
In kim tự tháp số


2. Thuật toán


Bước 1: Read n
Bước 2: Khai báo i ,j
Bước 3: Set i = 0
Bước 4: 
//Cho các hàng chạy từ 0 -> n - 1
while (i<n) { 
   //In tam giác khoảng trắng ở bên trái 
   for(j=n-1; j>i;j--)
   {
     Print " ";
   }
   //In tam giác số ở bên trái
   for(j=i; j>=0; j--)
   {
     Print j;
   }
   //In tam giác số ở bên phải
   for(j=1; j<=i; j++)
   {
     Print j;
   }
   //In một dấu xuống dòng;  
   Print "\n"; 
   i = i + 1; //Tăng biến đếm
} 

3. Lưu đồ thuật giải

Thuật toán in ra dãy số theo kim tự tháp

4. Video giải thích

5. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap