Social Media Marketing – Draft

2 học viên

Mục tiêu môn học

Khoá học cung cấp các kiến thức về Truyền thông và mạng xã hội (Social Medial Marketing):

 • Giúp người học hiểu được tầm quan trọng của truyền thông xã hội trong lĩnh vực thương mại.
 • Phân tích nguyên lý truyền thông và mạng xã hội, những ưu và nhược điểm so với phương pháp truyền thông truyền thống.
 • Gới thiệu chiến lược của một số mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube, Zalo, v.v. để người học có thể lên kế hoạch, khai thác, tối ưu cho lĩnh vực Marketing.
 • Hướng dẫn cách quản lý, đọc và phân tích các số liệu  tương ứng với từng công cụ để đo lường hiệu quả của hoạt động Marketing sử dụng công nghệ Truyền thông và mạng xã hội

Nội dung các phần

Phần 1: Marketing với Facebook

1. Nội dung GD lý thuyết

 1. Chiến lược Marketing trên Facebook
 2. Xây dựng và tối ưu Fanpage
 3. Sử dụng Keyword, tối ưu SEO trên Fanpage
 4. Quảng cáo với Facebook Ads
 5. Công cụ quản lý, phân tích dữ liệu Facebook

2. Nội dung giảng dạy thực hành

Bài 1: Tạo Fanpage trên Facebook

 • Tạo Fanpage
 • Tạo các bài viết trên Fanpage
 • Tối ưu từ khoá, tối ưu Fanpage
 • Đo lường hiệu quả của Fanpage

Phần 2: Marketing với Youtube

1. Nội dung GD lý thuyết

 1. Chiến lược Marketing trên Youtube
 2. Tạo tài khoản và tối ưu kênh Youtube
 3. Tối ưu video trên Youtube
 4. Tạo màn hình cuối với Youtube
 5. Quảng cáo Video trả tiền
 6. Báo cáo và phân tích dữ liệu trên Youtube

2. Nội dung giảng dạy thực hành

Bài 2: Tạo tài khoản và video trên Youtube

 • Tạo tài khoản trên Youtube và tạo kênh
 • Đưa video lên youtube
 • Tối ưu nội dung, tối ưu từ khoá trên Youtube
 • Phân tích dữ liệu trên Youtube

Phần 3:  Marketing với Zalo

1. Nội dung GD lý thuyết

 1. Chiến lược Marketing với Zalo
 2. Zalo Marketing qua tài khoản cá nhân
 3. Zalo Marketing qua tài khoản tổ chức
 4. Zalo Marketing qua quảng cáo

2. Nội dung giảng dạy thực hành

Bài 3: Sử dụng Marketing với Zalo

 • Tạo tài khoản trên Zalo
 • Tạo Zalo Page, đăng bài trên Zalo Page
 • Phân tích dữ liệu trên Zalo Page

Phần 4:  Marketing với các nền tảng Mạng xã hội khác
1. Nội dung GD lý thuyết

 1. Marketing với Instagram
 2. Marketing với TikTok
 3. Marketing với Blog và MicroBlog

2. Nội dung giảng dạy thực hành

Bài 4:  Thực hiện Markeing với một số nền tảng mạng xã hội

 • Với Instagram
 • Với TikTok
 • Với các Blog hoặc MicroBlog

Phần 5: Báo cáo, phân tích các công cụ Social Media

1. Nội dung GD lý thuyết

 1. Công cụ phân tích On-Site: Google Analytics
 2. Các công cụ phân tích Off-Site: Facebook, Youtube

2. Nội dung giảng dạy thực hành

Bài 5: Phân tích kết quả với Google Analytics và Facebook

 • Cài đặt và phân tích kết qủa Marketing với Google Analytics
 • Cài đặt và phânt tích kết quả với Facebook

Tài liệu tham khảo

Sách giáo trình/Bài giảng

• Jan Zimmerman and al. (2017). Social Media Marketing. 4rd edition. John Wiley & Són, Inc.

Tài liệu tham khảo khác

• Dan Zarrella (2009). The Socia Media Marketing Book. ISBN 978-0-596-80660-6. O’Reilly Media.
• Dave Chaffey and Fiona Ellis-Chadwick. Digital marketing strategy implementation and practice, Pearson, 2016.

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese