Thành thạo lập trình C#

132 học viên

Mục đích của khóa học:

  • Có được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#.
  • Phát triển khả năng xây dựng phần mềm ứng dụng bằng C#.
  • Sử dụng tốt các control thông dụng khi thiết kế giao diện.
  • Là nền tảng để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

Đối tượng của khóa học:

  • Bất kỳ ai muốn học lập trình C#, yêu thích lĩnh vực lập trình với C#.
  • Sinh viên ngoài ngành CNTT muốn tìm hiểu, nghiên cứu và tăng khả năng hiểu biết về lĩnh vực CNTT.

Yêu cầu khóa học:

  • Có ý chí phấn đấu, tinh thần đam mê học hỏi, đức tính kiên nhẫn.
  • Máy tính để bản Desktop, Laptop có cấu hình tối thiểu Core i3, RAM 2GB cài được phần mềm Microsoft Visual Studio từ phiên bản 2010 trở lên.
  • Kết nối Internet ổn định.
  • Môi trường học tập yên tĩnh.

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 2014

Giáo viên

Miễn phí
Share via
Copy link
Powered by Social Snap