Thành thạo lập trình C#

Thành thạo lập trình C#

Bài 17: Bài tập tổng hợp

Bài 1: Tính tổng 2 phân số, đưa các phân số ra màn hình ở dạng chưa rút gọn và đã rút gọn.

Bài 2: Tính tổng 2 số phức, đưa các số phức ra màn hình ở đúng định dạng của số phức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap