Thành thạo lập trình C#

Thành thạo lập trình C#

Bài 26: CheckedListBox

  • Là control cho phép hiển thị danh sách có Checked đằng trước các mục dữ liệu.

Ví dụ thực hành:

Hãy xây dựng ứng dụng theo mẫu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap