Ôn tập OOP cơ bản trong Java

Bài 5: Khu phố

Đề bài: Để quản lý các hộ dân trong một khu phố, người ta quản lý các thông tin như sau:

 • Với mỗi hộ dân, có các thuộc tính:
  • Số thành viên trong hộ (số người)
  • Số nhà của hộ dân đó. (Số nhà được gắn cho mỗi hộ dân)
  • Thông tin về mỗi cá nhân trong hộ gia đình.
 • Với mỗi cá nhân, người ta quản lý các thông tin như: họ và tên, ngày sinh, nghề nghiệp.
 1. Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý thông tin về mỗi cá nhân.
 2. Xây dựng lớp KhuPho để quản lý thông tin về các hộ gia đình.
 3. Viết các phương thức nhập, hiển thị thông tin cho mỗi cá nhân.
 4. Cài đặt chương trình thực hiện các công việc sau:
   • Nhập vào một dãy gồm n hộ dân (n – nhập từ bàn phím).
   • Hiển thị ra màn hình thông tin về các hộ trong khu phố năm nay có người mừng thượng thọ (80 tuổi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap