Ôn tập OOP cơ bản trong Java

Bài 7: Học sinh

Đề bài: Để quản lý hồ sơ học sinh của trường THPT, người ta cần quản lý những thông tin như sau:

  • Các thông tin về: lớp, khoá học, kỳ học, và các thông tin cá nhân của mỗi học sinh.
  • Với mỗi học sinh, các thông tin cá nhân cần quản lý gồm có: Họ và tên, ngày sinh, quê quán.
  1. Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý các thông tin cá nhân của mỗi học sinh.
  2. Xây dựng lớp HSHocSinh (hồ sơ học sinh) để lý các thông tin về mỗi học sinh.
  3. Xây dựng các phương thức: nhập, hiển thị các thông tin về mỗi cá nhân.
  4. Cài đặt chương trình thực hiện các công việc sau:
  • Nhập vào một danh sách gồm n học sinh (n- nhập từ bàn phím)
  • Hiển thị ra màn hình tất cả những học sinh sinh năm 1985 và quê ở Thái Nguyên
  • Hiển thị ra màn hình tất cả những học sinh của lớp 10A1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap