Ôn tập OOP cơ bản trong Java

Bài 9: Thư viện

Đề bài: Thư viện của trường đại học KHTN có nhu cầu cần quản lý việc mượn sách. Sinh viên đăng ký và tham gia mượn sách thông qua các thẻ mượn mà thư viện đã thiết kế.

  • Với mỗi thẻ mượn, có các thông tin sau: số phiếu mượn , ngày mượn, hạn trả , số hiệu sách, và các thông tin riêng về mỗi sinh viên đó.
  • Các thông tin riêng về mỗi sinh viên đó bao gồm: Họ tên, MSV, ngày sinh, lớp.
  1. Hãy xây dựng lớp SinhVien để quản lý các thông tin riêng về mỗi sinh viên.
  2. Xây dựng lớp TheMuon để quản lý việc mượn sách của mỗi đọc giả.
  3. Xây dựng các phương thức để nhập và hiện thị các thông tin riêng cho mỗi sinh viên
  4. In ra danh sách sinh viên, tên sách mượn cần trả vào ngày cuối tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap