Ôn tập OOP cơ bản trong Java

Bài 6: Khách sạn

Đề bài: Để quản lý khách hàng đến thuê phòng trọ của một khách sạn, người ta cần quản lý những thông tin sau:

  • Số ngày trọ, loại phòng trọ, giá phòng, và các thông tin cá nhân về mỗi khách trọ.
  • Với mỗi cá nhân, người ta cần quản lý các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, số chứng minh thư nhân dân.
  1. Hãy xây dựng lớp Nguoi để quản lý thông tin cá nhân về mỗi cá nhân
  2. Xây dựng lớp KhachSan để quản lý các thông tin về khách trọ.
  3. Viết các phương thức: nhập, hiển thị, xóa các thông tin về một khách trọ.
  4. Cài đặt chương trình thực hiện các công việc sau:
  • Nhập vào một dãy gồm n khách trọ (n – nhập từ bàn phím)
  • Hiển thị ra màn hình thông tin về các cá nhân hiện đang trọ ở khách sạn đó.
  • Tính số tiền cần phải trả nếu một khách hàng trả phòng trọ (căn cứ vào số CMND để tìm kiếm trong mảng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap