Bài toán tách từ tiếng Việt

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm rất nhiều các bài toán như dịch tự động (machine translation), tóm tắt văn bản (text summarization), tìm kiếm thông tin (information retrieval), trích chọn thông tin (information extraction), v.v. Muốn giải quyết được các bài toán trên thì bài toán phân tách từ (word segmentation) là bài toán quan trọng nhất, nó quyết định thành công của các bài toán khác.

Như chúng ta đã biết, văn bản tiếng Việt đặt dấu cách giữa các âm tiết chứ không phải giữa các từ. Một từ có thể có một, hai hoặc nhiều âm tiết nên có nhiều cách phân chia các âm tiết thành các từ, gây ra nhập nhằng. Việc phân giải nhập nhằng này gọi là bài toán tách từ.

Tiêu chí quan trọng nhất trong bài toán tách từ đương nhiên là độ chính xác. Hiện tại người ta đã đạt được độ chính xác lên đến 97% tính theo từ. Tuy nhiên nếu tính theo câu (số câu được tách hoàn toàn đúng/tổng số câu) thì độ chính xác chỉ khoảng 50%. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với các bước xử lý sau như phân tích ngữ pháp, ngữ nghĩa vì một từ bị tách sai có ảnh hưởng toàn bộ đến cách phân tích cả câu.

Ngoài ra tiêu chí độ chính xác tách từ mới cũng quan trọng với các ứng dụng thực tế. Tiếng Việt là một sinh ngữ – nó luôn luôn biến đổi. Các từ mới thuần Việt cũng như vay mượn được tạo ra hàng ngày. Nếu một ứng dụng không xử lý được những từ này thì hiệu năng của nó sẽ giảm dần theo thời gian.

Hiện tại có một số cách tiếp cận bài toán tách từ như sau:

  • Ghép cực đại: Đặt các từ vào câu sao cho phủ hết được câu đó, thoả mãn một số heuristic nhất định. Phương pháp này các ưu điểm là rất nhanh, nhưng có rất nhiều hạn chế, ví dụ như độ chính xác thấp, không xử lý được những từ không có trong từ điển.
  • Luật: Xây dựng tập luật bằng tay hoặc tự động để phân biệt các cách kết hợp được phép và không được phép.
  • Đồ thị hoá: Xây dựng một đồ thị biểu diễn câu và giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị.
  • Máy học: Coi như bài toán gán nhãn chuỗi. Cách này được sử dụng trong JVNSegmenter[1], Đông du[2].
  • Dùng mô hình ngôn ngữ: Cho trước một số cách tách từ của toàn bộ câu, một mô hình ngôn ngữ có thể đánh giá được cách nào có khả năng cao hơn. Đây là cách tiếp cận của vnTokenizer[3].

Tài liệu tham khảo

  1.  Nguyen, C.-T., Nguyen, T.-K., Phan, X.-H., Nguyen, L.-M., & Ha, Q.-T. (2006). Vietnamese word segmentation with CRFs and SVMs: An investigation. In 20th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 2006).
  2. Lưu Tuấn Anh, Yamamoto Kazuhide. Ứng dụng phương pháp Pointwise vào bài toán tách từ cho tiếng Việt.
  3.  Le, H.-P., Nguyen, M.-H. T., Roussanaly, A., & Ho, T.-V. (2008). A Hybrid Approach to Word Segmentation of Vietnamese Texts. Language and Automata Theory and Applications, 240.

situs togel
toto slot
rtp slot
situs toto
bo togel
situs toto
situs toto
situs togel
bo togel
pam4d
situs togel
toto togel
situs togel
situs togel
bento4d
situs togel
bento4d
situs togel
bo togel
situs toto
pam4d
daftar pam4d
daftar pam4d
login bento4d
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
situs toto
bento4d
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
toto togel
situs toto
situs togel
situs togel resmi
toto slot
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto slot
cerutu4d
situs toto
cerutu4d
situs toto
gimbal4d
daftar gimbal4d
gimbal4d
toto slot
situs toto
situs toto
toto slot
situs toto
situs toto
toto togel
toto slot
situs togel
live casino
toto slot
toto togel
bandar togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
bakautoto
situs bandar togel
bakautoto situs resmi toto togel
bakautoto situs toto togel terpercaya 2024
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
bo toto pulsa
bo toto
bo toto pulsa
bo togel
bo togel
bo togel
bo togel
cerutu4d
bo togel
bo toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
bakautoto
situs togel
bakautoto
situs togel
situs toto
situs togel
bo togel
situs togel
bandar toto macau
togel pulsa
bo togel
Daftar Situs Toto
situs toto
situs toto
situs toto
toto togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs lotre

situs togel

bakautoto

bandar togel
togel resmi
bakautoto
bakautoto
bakautoto
bakautoto
situs toto slot/a>

totoslot

scatter hitam

situs togel
situs toto
bo togel
togel pulsa
bento4d
bento4d
situs toto
jacktoto
bandar togel
bo togel
situs toto
situs toto
bo togel
bo togel
situs toto
situs toto
situs toto
bo togel
bandar togel
situs togel
jacktoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
data macau
slot gacor hari ini
situs toto
situs toto
situs toto
togel online
bandar togel online
bandar toto macau
bandar togel
togel pulsa
toto togel
situs toto
bo togel
toto togel
bo togel
bo togel
situs togel
situs toto
togel online
situs toto
jacktoto
bo togel
situs togel
situs togel
situs togel
situs togel
bo togel
situs toto
bo togel
rimbabola
agen toto togel
situs togel
situs togel
bo togel
situs togel
situs togel
toto togel
situs toto
toto macau
situs togel
situs togel online
situs toto
bo toto
situs toto
bandar toto macau
situs toto
situs toto macau
togel dana
situs togel
togel pulsa
situs toto
link togel
situs togel online
situs toto
cabe4d
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
data macau
monperatoto
slot gacor hari ini
situs toto
situs toto
toto togel
situs toto
bandar togel
situs togel
rimbabola
situs toto
situs togel
slot gacor
bento4d
togel pulsa
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
bento4d
bo toto
cabe4d
bo toto
jacktoto
situs toto
situs deposit pulsa
togel online
situs toto macau
cerutu4d
cerutu4d
rimbabola
situs toto macau
situs toto macau
situs togel online
situs toto
situs togel terpercaya
situs toto
rtp
situs togel
situs togel
situs toto
situs togel
bandar togel
situs togel
jacktoto
situs toto
situs toto
situs toto
situs slot gacor
situs togel
situs togel
bo togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
bo togel
bakautoto
bo togel
bakautoto
bet togel
situs togel
situs togel online
situs toto
bo togel
situs togel resmi
togel online
situs togel
situs toto
bo togel
rimbabola
situs togel
bo togel
situs toto
togel online
situs toto
bandar togel
bo togel
bandar totomacau
bo toto pulsa
cerutu4d
toto macau
situs togel
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
agen togel
bo togel
togel online
situs togel
situs togel4d
bo togel terpercaya
situs toto
situs toto
situs togel resmi
situs togel
togel resmi
situs togel
situs togel
pam4d
bakautoto
situs toto
situs toto
bo togel
gimbal4d
situs togel
bo togel
bo toto
situs toto
bo toto
situs togel
situs toto
situs bandar togel
situs togel
situs togel
bo toto
bo togel
bandar togel resmi
10 situs togel terpercaya
cerutu4d
situs toto
bo togel
situs togel
situs togel online
situs togel
situs toto togel
situs togel
situs togel
bo togel
agen togel
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
bo togel
situs toto
bo togel
cabe4d
rimbatoto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
togel resmi
situs togel
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
cabe4d
situs toto
bandar togel
situs toto
cabe4d
situs togel
situs togel
situs toto
rimbatoto
rimbatoto
situs toto
PAM4D
PAM4D
PAM4D
rimbabola
PAM4D
gimbal4d
situs toto
rimba toto
https://iaida.ac.id/bandar
https://ak.poliupg.ac.id/ngacor/
rimba toto
rimba toto
bo togel terpercaya
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
agen togel
cabe4d
cabe4d
bandar togel
cabe4d
situs toto togel
situs togel terpercaya
situs slot
pam4d
situs togel
agen toto
situs togel
situs togel
situs togel
situs togel
rimbatoto

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời