Bài 12: Chú thích trong HTML

Thẻ chú thích <!– và –> được sử dụng để chèn chú thích vào HTML.


Thẻ chú thích trong HTML

Bạn có thể thêm các chú thích vào mã nguồn HTML của bạn bằng cách sử dụng cú pháp như sau:

<!– Viết chú thích của bạn ở đây  –>
lamp Chú ý: Có một dấu chấm than (!) trong thẻ mở, nhưng không có trong thẻ đóng.

Các chú thích không hiển thị khi mở trình duyệt, nhưng chúng có thể giúp tài liệu HTML của bạn dễ hiểu hơn.

Với các chú thích này bạn có thể đặt các thông báo và nhắc nhở trong HTML:

Ví dụ:

<!– Đây là một chú thích –>

<p>Đây là một đoạn văn.</p>

<!– Hãy nhớ để thêm thông tin ở đây –>

Xem kết quả

Các chú thích cũng là cách hay để gỡ lỗi HTML, bởi vì bạn có thể chú thích cho các dòng mã HTML khi chúng ta làm và lần lại nó khi gặp lỗi:

Ví dụ:

<!– Không hiện các chú thích này
<img border=”0″ src=”pic_mountain.jpg” alt=”Mountain”>
–>

Xem kết quả


Các chú thích điều kiện

Bạn có thể gặp các câu chú thích có điều kiện trong HTML:

<!–[if IE 8]>
…. Một số mã HTML ở đây ….
<![endif]–>

Các chú thích có điều kiện định nghĩa bởi các thẻ HTML chỉ được thực hiện trên trình duyệt Internet Explorer.


Các thẻ chú thích trong chương trình phần mềm

Thẻ chú thích trong HTML cũng có thể được tạo ra bởi các chương trình phần mềm soạn thảo HTML khác nhau.

Ví dụ  thẻ <!–webbot bot–> bao quanh các chú thích bên trong được tạo bởi các ứng dụng soạn thảo HTML như FrontPage và Expression Web.

Quy tắc chung, hãy giữ lại các thẻ chú thích này để giúp chúng ta dễ hiểu hơn những đoạn mã nguồn mà các phần mềm soạn thảo HTML tự động tạo ra.

situs togel
toto slot
rtp slot
situs toto
bo togel
situs toto
situs toto
situs togel
bo togel
pam4d
situs togel
toto togel
situs togel
situs togel
bento4d
situs togel
bento4d
situs togel
bo togel
situs toto
pam4d
daftar pam4d
daftar pam4d
login bento4d
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
situs toto
bento4d
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
toto togel
situs toto
situs togel
situs togel resmi
toto slot
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto slot
cerutu4d
situs toto
cerutu4d
situs toto
gimbal4d
daftar gimbal4d
gimbal4d
toto slot
situs toto
situs toto
toto slot
situs toto
situs toto
toto togel
toto slot
situs togel
live casino
toto slot
toto togel
bandar togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
bakautoto
situs bandar togel
bakautoto situs resmi toto togel
bakautoto situs toto togel terpercaya 2024
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
bo toto pulsa
bo toto
bo toto pulsa
bo togel
bo togel
bo togel
bo togel
cerutu4d
bo togel
bo toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
bakautoto
situs togel
bakautoto
situs togel
situs toto
situs togel
bo togel
situs togel
bandar toto macau
togel pulsa
bo togel
Daftar Situs Toto
situs toto
situs toto
situs toto
toto togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs lotre

situs togel

bakautoto

bandar togel
togel resmi
bakautoto
bakautoto
bakautoto
bakautoto
situs toto slot/a>

totoslot

scatter hitam

situs togel
situs toto
bo togel
togel pulsa
bento4d
bento4d
situs toto
jacktoto
bandar togel
bo togel
situs toto
situs toto
bo togel
bo togel
situs toto
situs toto
situs toto
bo togel
bandar togel
situs togel
jacktoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
data macau
slot gacor hari ini
situs toto
situs toto
situs toto
togel online
bandar togel online
bandar toto macau
bandar togel
togel pulsa
toto togel
situs toto
bo togel
toto togel
bo togel
bo togel
situs togel
situs toto
togel online
situs toto
jacktoto
bo togel
situs togel
situs togel
situs togel
situs togel
bo togel
situs toto
bo togel
rimbabola
agen toto togel
situs togel
situs togel
bo togel
situs togel
situs togel
toto togel
situs toto
toto macau
situs togel
situs togel online
situs toto
bo toto
situs toto
bandar toto macau
situs toto
situs toto macau
togel dana
situs togel
togel pulsa
situs toto
link togel
situs togel online
situs toto
cabe4d
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
data macau
monperatoto
slot gacor hari ini
situs toto
situs toto
toto togel
situs toto
bandar togel
situs togel
rimbabola
situs toto
situs togel
slot gacor
bento4d
togel pulsa
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
bento4d
bo toto
cabe4d
bo toto
jacktoto
situs toto
situs deposit pulsa
togel online
situs toto macau
cerutu4d
cerutu4d
rimbabola
situs toto macau
situs toto macau
situs togel online
situs toto
situs togel terpercaya
situs toto
rtp
situs togel
situs togel
situs toto
situs togel
bandar togel
situs togel
jacktoto
situs toto
situs toto
situs toto
situs slot gacor
situs togel
situs togel
bo togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
bo togel
bakautoto
bo togel
bakautoto
bet togel
situs togel
situs togel online
situs toto
bo togel
situs togel resmi
togel online
situs togel
situs toto
bo togel
rimbabola
situs togel
bo togel
situs toto
togel online
situs toto
bandar togel
bo togel
bandar totomacau
bo toto pulsa
cerutu4d
toto macau
situs togel
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
agen togel
bo togel
togel online
situs togel
situs togel4d
bo togel terpercaya
situs toto
situs toto
situs togel resmi
situs togel
togel resmi
situs togel
situs togel
pam4d
bakautoto
situs toto
situs toto
bo togel
gimbal4d
situs togel
bo togel
bo toto
situs toto
bo toto
situs togel
situs toto
situs bandar togel
situs togel
situs togel
bo toto
bo togel
bandar togel resmi
10 situs togel terpercaya
cerutu4d
situs toto
bo togel
situs togel
situs togel online
situs togel
situs toto togel
situs togel
situs togel
bo togel
agen togel
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
bo togel
situs toto
bo togel
cabe4d
rimbatoto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
togel resmi
situs togel
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
cabe4d
situs toto
bandar togel
situs toto
cabe4d
situs togel
situs togel
situs toto
rimbatoto
rimbatoto
situs toto
PAM4D
PAM4D
PAM4D
rimbabola
PAM4D
gimbal4d
situs toto
rimba toto
https://iaida.ac.id/bandar
https://ak.poliupg.ac.id/ngacor/
rimba toto
rimba toto
bo togel terpercaya
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
rimba toto
agen togel
cabe4d
cabe4d
bandar togel
cabe4d
situs toto togel
situs togel terpercaya
situs slot
pam4d
situs togel
agen toto
situs togel
situs togel
situs togel
situs togel
rimbatoto

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 05/08/2016

    […] <!–…–> […]

Trả lời