Bài 32: Các phần tử Semantic trong HTML5

Trong ngôn ngữ học, ngữ nghĩa học là nghiên cứu về ý nghĩa của từ và cụm từ trong ngôn ngữ. Mỗi phần tử Semantic (phần tử ngữ nghĩa) đều mang một ý nghĩa riêng....