Tutorial #7: Kiểm thử ứng dụng di động trên thiết bị phiên bản hệ điều hành thấp

Tại sao việc kiểm tra ứng dụng di động trên các thiết bị có version/phiên bản hệ điều hành thấp lại quan trọng? Khi một QA bắt đầu làm việc trong một dự án ứng dụng...