Cài đặt SQL Server 2008 và khôi phục lại dữ liệu

1. Giới Thiệu SQL Server 2008 có nhiều phiên bản khác nhau, trong đó bản Express là bản thấp nhất, được Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng với mục đích học tập...