Định dạng có điều kiện trong Excel

Sử dụng định dạng có điều kiện trong Excel cho phép bạn tự động thay đổi màu sắc, màu chữ và các kiểu đường viền của một hoặc nhiều ô, hàng, cột khi thỏa mãn điều kiện nhất...