Bài 12: Định dạng văn bản với CSS

Tạo màu cho văn bản (color): Thuộc tính “color” được dùng để thiết lập màu cho văn bản. Màu được xác định bởi: Tên màu – ví dụ: “red” Giá trị HEX – ví...