Bài 33: Cách chuyển từ HTML4 sang HTML5

Cách chuyển từ  HTML4 sang HTML5 Trong bài học này chúng ta sẽ đề cập đến cách chuyển một trang web HTML4 thông thường sang một trang HTML5 mà không làm thay đổi cấu trúc...