Bài 8: HTML Styles

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách gắn định kiểu (style) vào cho các phần tử HTML. Chúng ta sẽ chạy thử các thẻ định kiểu thông dụng như định kiểu cho màu nền, màu chữ, font chữ cho văn bản, kích cỡ font chữ, căn lề cho văn bản, v.v.