Bài 42: Hiển thị video YouTube trong HTML

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để đưa một video vào trong HTML là sử dụng YouTube. Những khó khăn gặp phải với định dạng Video? Trong bài trước, bạn đã biết chúng...