Bài 30: Các trình duyệt hỗ trợ HTML5

HTML5 có các cải tiến mới so với các phiên bản HTML trước đây nên một số phần tử trong HTML5 có thể không được hỗ trợ trên trình duyệt. Bài này giới thiệu...