Cách nhúng Flash SWF tự động vừa với cửa sổ trình duyệt

Giới thiệu Với sự ra đời của HTML5, các trang web lớn như Facebook và Twitter đều đã tiếp bước YouTube chuyển sang sử dụng công nghệ HTML5 để hiển thị video. Tuy nhiên...