Mười lập trình viên vĩ đại nhất thế giới

DENNIS RITCHIE Dennis MacAlistair Ritchie là một nhà khoa học máy tính người Mỹ “đã giúp định hình kỷ nguyên số”. Ông đã tạo ra ngôn ngữ lập trình C và với đồng nghiệp...