Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng XAMPP

1.XAMPP là gì? XAMPP là một máy chủ web đa nền tảng mã nguồn mở, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, gói PHP và Perl. Nó được hỗ trợ và duy trì...