Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng XAMPP

1.XAMPP là gì?

 • XAMPP là một máy chủ web đa nền tảng mã nguồn mở, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, gói PHP và Perl. Nó được hỗ trợ và duy trì bởi apache.
 • Từ viết tắt XAMPP là viết tắt của:
  1. X -hệ điều hành đa nền tảng
  2. A -Apache – đây là phần mềm máy chủ web.
  3. M – MySQL – Cơ sở dữ liệu.
  4. P – PHP
  5. P – Perl – ngôn ngữ kịch bản

2.Tại sao sử dụng XAMPP?

 • Để sử dụng PHP, bạn sẽ cần cài đặt PHP, Apache và thậm chí có thể là MySQL. Không dễ để cài đặt Apache và cấu hình nó. Nếu bạn tự cài đặt Apache, bạn vẫn sẽ phải thiết lập và tích hợp nó với PHP và Perl cùng những thứ khác.
 •  XAMPP giải quyết tất cả sự phức tạp trong việc thiết lập và tích hợp với PHP và Perl.
 • XAMPP cung cấp một bảng điều khiển dễ sử dụng để quản lý Apache, MySQL và các chương trình khác như Tomcat, filezilla, v.v. Bạn không cần phải ghi nhớ các lệnh để khởi động apache, MySQL, v.v.

3.Hướng dẫn tải XAMPP

  • Link tải XAMPP:http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
  • Một số lưu ý:
   • Sau khi bạn đã tải xuống XAMPP, hãy chạy thiết lập. Cửa sổ hộp thoại cảnh báo hiển thị bên dưới xuất hiện.
   • Nếu bạn đang sử dụng Windows Vista hoặc Windows 7, hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt tính năng Kiểm soát Tài khoản Người dùng.Thay đổi cài đặt Kiểm soát quyền truy cập của người dùng. Minh họa các bước:
   • Sau khi bạn đã hủy kích hoạt Kiểm soát Tài khoản Người dùng, hãy nhấp vào nút OK trên hộp thông báo cảnh báo. Một màn hình kế tiếp hiển thị ra.
   • Trong màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào Next theo

   • Thay đổi đường dẫn cài đặt nếu cần. Bấm nút Next

   • Chọn Apache và MySQL. Bạn có thể tùy ý chọn FileZilla (FTP Client) nếu cần. Nhấp nút Install
   • Bấm vào nút Finish

4.Hướng dẫn cấu hình XAMPP

  • Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã cài đặt XAMPP trên ổ C:\ trong Windows. Sau đây là danh sách các thư mục cơ bản mà bạn phải biết.

   1. htdocs : đây là thư mục gốc của web. Tất cả các mã PHP sẽ được đặt trong thư mục này.
   2. mysql : thư mục này chứa tất cả thông tin liên quan đến  hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, theo mặc định nó chạy trên cổng 3306.
   3. php : thư mục này chứa các tệp cài đặt PHP. Nó chứa một tệp quan trọng có tên là php.ini. Thư mục này được sử dụng để cấu hình cách PHP hoạt động trên máy chủ.
 • Theo mặc định , máy chủ web Apache chạy trên cổng 80 . Nếu cổng 80 được sử dụng bởi một máy chủ web khác, bạn có thể sử dụng số cổng khác. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giả sử chúng tôi đang sử dụng cổng 80. Lưu ý, Nếu bạn sử dụng SKYPE, nó sử dụng cùng một cổng. Đóng Skype nếu bạn muốn sử dụng Apache trên cổng 80

5.Bảng điều khiển XAMPP

 • Bảng điều khiển được sử dụng để quản lý các chương trình được cài đặt qua XAMPP.
 • Sơ đồ bảng điều khiển:

  1. Phần này liệt kê các dịch vụ, mô-đun đã cài đặt và các ID. Dấu tích màu xanh lá cây có nghĩa là mô-đun đã được cài đặt như một dịch vụ. Dấu đỏ có nghĩa là nó chưa được cài đặt như một dịch vụ. Để cài đặt một dịch vụ, hãy nhấp vào dấu đỏ. Nếu nút hiển thị dấu tích màu xanh lá cây và bạn nhấp vào nó, bảng điều khiển sẽ hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt hệ thống hay không.
  2. Phần này hiển thị các Cổng được liên kết với các mô-đun.
  3. Phần này chứa các tiện ích hữu ích như Netsat, các đường tắt của dịch vụ windows,…
  4. Phần này hiển thị thông tin trạng thái trên các mô-đun.

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese