Bài 1: Giới thiệu PHP

Các script PHP được thực thi trên server.


Bạn nên biết trước

Trước khi bạn bắt đầu với PHP, bạn nên có những kiến thức cơ bản về các phần sau:

Xem bài Hướng dẫn cài đặt PHP và MySQL và chọn cho mình một trình soạn thảo PHP phù hợp nhất trước khi bắt tay vào học PHP.


PHP là gì?

 • PHP là tên viết tắt cho “PHP: Hypertext Preprocessor”
 • PHP được sử dụng rộng rãi, là ngôn ngữ kịch bản (script) mã nguồn mở
 • Các script PHP được thực thi trên server
 • PHP là miễn phí cho download và sử dụng
mách giúp PHP là một ngôn ngữ rất đặc biệt và phổ biến!

Nó đủ mạnh để trở thành lõi của hệ thống blog lớn nhất trên web (WordPress)!
Nó cũng đủ sâu để chạy mạng xã hội lớn nhất thế giới(Facebook)!
Nó cũng đủ dễ để cho nhưng người bắt đầu với ngôn ngữ chạy ở phía server!


File PHP là gì?

 • Các file PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript, và code PHP
 • Code PHP được chạy trên phía server và kết quả trả về cho trình duyệt dưới dạng thuần HTMK
 • Các file PHP có đuôi mở rộng là “.php”

PHP có thể làm gì?

 • PHP có thể tạo ra các trang web có nội dung động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, xoá và đóng các file trên server
 • PHP có thể thu thập dữ liệu dưới dạng Form
 • PHP có thể gửi và nhận các cookie
 • PHP có thể thêm, sửa, xoá dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • PHP có thể được sử dụng để điều khiển truy cập người dùng
 • PHP có thể mã hoá dữ liệu

Vơi PHP bạn không gặp giới hạn nào trong việc xuất ra HTML. Bạn có thể xuất ra các ảnh, các file PDF và thậm chí cả các Movie Flash. Bạn cũng có thể xuất ra bất kỳ dạng văn bản nào như XHTML và XML.


Tại sao nên sử dụng PHP?

 • PHP chạy trên rất nhiều nền tảng (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • PHP tương thích với hầu hết các server sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trơ rất nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau
 • PHP là miễn phí. Tải PHP từ trang: www.php.net
 • PHP dễ học và chạy hiệu quả ở phía server

You may also like...

Trả lời