Hướng dẫn cài đặt PHP và MySQL


PHP –   Hypertext Preprocessor là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã có nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.

PHP chạy trên môi trường WebServer và lưu trữ dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên PHP thường đi kèm với Apache, MySQL và hệ điều hành Linux (LAMP).

  • Apache là một phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận request từ trình duyệt người dùng sau đó chuyển giao cho PHP xử lý và gửi trả lại cho trình duyệt.
  • MySQL cũng tương tự như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác (PostgreSQL, Oracle, SQL Server…) đóng vai trò là nơi lưu trữ và truy vấn dữ liệu.
  • Linux: Hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất rộng rãi cho các WebServer. Thông thường các phiên bản được sử dụng nhiều nhất là RedHat Enterprise Linux, Ubuntu…

PHP hoạt động như thế nào?

Khi người sử dụng gọi trang PHP, Web Server sẽ triệu gọi PHP Engine để thông dịch dịch trang PHP và trả kết quả cho người dùng như hình bên dưới.

Mô hình lập trình php

Các bước cài đặt Web server:

Bước 1: Download XAMPP tại https://www.apachefriends.org/download.html và tiến hành cài đặt như các chương trình thông thường.

Bước 2: Kích vào nút Start Apache và MySQL trên cửa sổ  XAMPP Control Panel

cài đặt xaapp

Bước 3: Mở một trình duyệt (IE, FireFox hoặc Chrome), rồi gõ vào thanh địa chỉ trình duyệt localhost. Nếu hiện ra màn hình sau thì việc cài đặt đã thành công.

cài đặt xampp2

Bước 4: Vào thư mục cài đặt XAMPP/htdocs và tạo một file đặt là test.php với nội dung như sau:


<?php
 echo "Hello World";
 ?>

Gõ trên trình duyệt địa chỉ localhost/test.php. Nếu hiện ra dòng chữ Hello World nghĩa là ứng dụng PHP đầu tiên đã chạy thành công.

cai dat xampp 3

Có thể bạn sẽ thích…

2 phản hồi

  1. 02/06/2016

    […] script PHP được thực thi trên server. Tìm hiểu cách cài đặt môi trường chạy PHP và cơ sở dữ liệu MySQL và chọn cho mình một trình soạn thảo PHP phù hợp trước khi bắt tay vào học […]

Trả lời

EnglishVietnamese