Phần 2: Thiết kế ứng dụng MDI Notepad trong C#

MDI (Multiple Document Interface) là kiểu giao diện người dùng (GUI – Graphic User Interface) trong đó có nhiều cửa sổ con được cư trú trong cửa sổ cha duy nhất, ngược lại với...