Phân biệt các mô hình lập trình phần mềm

Khi bạn là một lập trình viên mới, các mô hình lập trình không quan trọng lắm. Nhưng khi bạn bắt tay vào xây dựng các chương trình và phần mềm phức tạp, thì...