Bài 4: Các sự kiện trong google maps

Trong chế độ giao diện người sử dụng, người sử dụng sử dụng bàn phím, chuột để thao tác với ứng dụng. Mỗi thao tác với với dụng như kích chuột trái, chuột phải, hay ấn bàn phím sẽ phát sinh các sự kiện tương ứng. Bài học này giới thiệu cách gắn các sự kiện cơ bản vào trong bản đồ của google như sự kiện click, center_changed,v.v.