Những câu nói bất hủ của các thầy cô!

Thầy giáo Kinh tế Vĩ mô – Học viện Tài chính Bò là động vật nhai lại, các anh muốn giỏi thì phải nhai lại kiến thức giống như bò nhai cỏ. Vì thế...