Bài 7: Các thẻ đoạn văn trong HTML

Thẻ đoạn văn giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML. Trong bài này chúng ta sẽ giới thiệu cách sử dụng, các điểm lưu ý khi sử dụng các thẻ đoạn văn.