Kỹ năng tạo bài thuyết trình bằng PowerPoint

Hướng dẫn cách tạo bài thuyết trình bằng phần mềm PowerPoint, các kỹ năng, các điểm cần tránh để tạo một bài trình chiếu hấp dẫn và thu hút độc giả.